mandag den 22. februar 2010

Kosciol Swietego Wawrzynca

Drewniana świątynie od Michala-przygody-na-Helu, zbudowano w latach 1768-1780. Budowlę wzniesiono na planie krzyża o nieco przedłużonych ramionach: zachodnim i wschodnim. Wyposażenie wnętrza to czyste rokoko z około 1770 roku.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar